Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Kommunens organisering

Politisk organisering

Hustadvika kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen.

Kommunestyret i Hustadvika består av 33 representanter, og det er 8 politiske partier representert i kommunestyret. Disse er:

Valgresultat

Parti Antall representanter
Høyre 7
Fremskrittspartiet 6
Senterpartiet 6
Arbeiderpartiet 6
Kristelig folkeparti 3
Industri- og næringspartiet 3
Venstre 1
Sosialistisk venstreparti 1

Politisk organisasjonskart

Hustadvika kommune har formannskapsmodellen som styringsform, der en i tillegg til formannskapet har tre hovedutvalg:

  • Helse, sosial og omsorg
  • Oppvekst, kultur og kunnskap
  • Teknisk, miljø og næring

Administrativ organisering

Det er søkt samsvar mellom overordnet politisk og administrativ organisering.

Med bakgrunn i ny kommunelov heter øverste administrative leder kommunedirektør. Hustadvika kommune er administrativ organisert i en tonivåmodell med to formelle beslutningsnivåer - kommunedirektør og enhetsledere.

Navn og kommunevåpen

Kommunenavn

Navnet på den nye kommunen var på plass våren 2017. Navnet viser til det kjente havstykket som ligger utenfor Hustadvika.

Kommunevåpen

Utforming av kommunevåpenet var resultat av en konkurranse, der mer enn 165 forslag kom inn!

Kommunevåpenet for Hustadvika kommune har fått tittelen «Plogen og fisken» og representerer to viktige næringsveier for kommunen: jordbruk og fiske. Kommunevåpenet er gitt et enkelt og moderne uttrykk – og det er poeten Øystein Hauge og kunstneren Madlen Behrendt som har stått for idé og utforming av det heraldiske uttrykket for Hustadvika kommune.