Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Hustadvika kommune

Ny kommune fra 1.1.2020

Hustadvika kommune ble ny kommune den 1. januar 2020. 2024 er kommunens femte driftsår.

Hustadvika kommune - kort fortalt

1. januar 2020 ble de gamle kommunen Eide og Fræna til Hustadvika kommune. Kommunen er på litt over 520 kvm2 og har rundt 13 300 innbyggere. Kommunen ligger ytterst på Romsdalshalvøya. Nabokommunene er Aukra, Averøy, Molde og Gjemnes. Kommunesenteret heter Elnesvågen.

Kommunen er i vekst og har et variert ekspansivt næringsliv, godt utvalg av butikker, gode kommunale tjenester, trygge oppvekstvilkår og mange muligheter til friluftsliv og kulturelle aktiviteter. Dette gjør oss til en attraktiv kommune å bo i. Vi har to byer i nærheten, Molde i sør og Kristiansund i nord. Hustadvika ligger sentralt i forhold til pendling til begge byene.

Vi har kommunale og private boligfelt rundt om i kommunen og mye areal satt av til næring og industri. I Hustadvika kommune har vi mange barnehager og skoler med god geografisk spredning. Innbyggerne våre har et godt tilbud der de bor og dermed skapes levende bygder og gode fellesskap. Vi har et godt utbygd helse- og velferdstilbud med fokus på velferdsteknologi og hverdagsmestring slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

Et mangfold av lag og organisasjoner favner alle interesser og aldersgrupper og drives i stor grad av engasjerte frivillige. Kulturtilbudet er godt og avstanden er kort til byene i nærheten for tilbudene vi ikke har i egen kommune.

Naturen er spektakulær og både egne innbyggere og tilreisende er flittige brukere av fjell i alle størrelser og vanskelighetsgrad, og ikke minst de flotte turstiene som er opparbeidet rundt om i kommunen. Nasjonal turistveg går igjennom kommunen vår, fra Bud til Atlanterhavvegen. Langs denne unike vegstrekningen får du flotte opplevelser av kyst, kultur og historie.