Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Brukerundersøkelser

I 2023 gjennomførte Hustadvika kommune brukerundersøkelser innenfor deler av tjenesteområdene våre. Det ble ikke gjennomført undersøkelser innenfor helseområdet, da de som skal følge opp brukerundersøkelsene ikke har kapasitet til dette i 2023 pga. innføring av Helseplattformen.

Det ble gjennomført brukerundersøkelser på disse områdene i 2023:

  • Interne støttefunksjoner (lønn/personal og økonomi)
  • Kulturskolen – elever 8.trinn og voksne
  • Byggesaksbehandling
  • Oppmåling
  • Plan
  • Biblioteket

Undersøkelsene ble sendt ut på SMS til de aktuelle i vår, med lenke til undersøkelsen*. Det ble sendt ut purring etter ca. to uker. Undersøkelsen er levert av www.bedrekommune.no

Vi ser at folk generelt er skeptisk til å trykke på lenker de mottar på SMS etter å ha blitt advart mot dette fra sentrale myndigheter pga. fare for svindelforsøk.

Vi har på hjemmesiden og på kommunens Facebook-side informert om undersøkelsen og at det er trykt å trykke på lenken, men vi ser at svarprosenten har vært meget lav.

Resultatene deles med enhetene som har hatt undersøkelser, og svarene som har kommet inn brukes til forbedringsarbeid i enheten.

*Undersøkelsen for interne støttefunksjoner ble utsendt på e-post til ansatte.

En må vurdere hvordan fremtidige brukerundersøkelser skal gjennomføres fremover, for å få mange nok respondenter slik at en har et godt grunnlag for arbeid med forbedring av tjenestene våre.