BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Mål for kommunens enheter - nærvær og trivsel

Nærvær og trivsel hører til den gule delen av Kvikklunsjen.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet for Hustadvika kommune skal ikke overstige 6,5%.

Noen enheter opplever lavt sykefravær, mens det i andre har høye tall. Det åpnes for en differensiering av dette i de ulike enhetene, slik at alle har mål for sykefravær det er realistisk å jobbe mot.

Medarbeiderundersøkelse

Hustadvika kommune skal bruke medarbeiderundersøkelsen "10 faktor" som er utviklet av KS. Undersøkelsen er et godt verktøy for å måle faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Undersøkelsen skal gjennomføres hvert tredje år, og den første undersøkelse i Hustadvika kommune vil bli gjennomført våren 2020.

Både Eide og Fræna kommuner har brukt 10-faktor. Undersøkelsene som er gjennomført i begge kommunene i 2017 kan bli et viktig måleparamenter i forhold til overgangen til Hustadvika kommune.

Sykefravær

NÆRVÆR/TRIVSEL
Målbeskrivelse Mål Resultat

Kommuneadministrasjonen

3%

Familiens hus

4,5%

Hustadvikaskolen

6,5%

Bjørnsund leirskole

3%

Hustadvika opplæringssenter

4%

Jendem barnehage

8%

Hustad barnehage

7,5%

Tornes barnehage

9%

Bud barnehage

9%

Lyngstad barnehage

8,5%

Vevang barnehage

3,5%

Svanviken barnehage

5%

Eide barnehage

8%

Hustadvika kulturskole

3,5%

Kultur

3%

Fræna sjukeheim og omsorgssenter

8,5%

Eide sykehjem

8,5%

Bøtunet

8,5%

Lundhaugen omsorgsenter

8,5%

Farstad omsorgsenter

8,5%

Auretunet omsorgsenter

8,5%

Hjemmebaserte tjenester

7%

Mestringsenheten

5%

NAV Hustadvika

4,5%

Flyktningetjenesten

2%

Helse og rehabilitering

4,5%

Eidem

8%

Haukås

8%

Knausvegen

8%

Holalia

8%

Hesthovvegen

8%

Mikalmarka

8%

Kommunalteknikk

3%

Bygg og eiendom

3%

Plan, oppmåling og byggesak

3%

Brann og beredskap

5%

Landbruk og miljø

6,5%