BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Ansatte

Hustadvika kommune er en stor arbeidsgiver, med 1224 fast ansatte fordelt på 946 årsverk (tall fra 1. november).

Når det gjelder vikarer har Hustadvika kommune 59 vikarer fordelt på 52 årsverk.

Ansatte i Eide kommune

1.11.2018 1.11.2019
Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte
Fast ansatte 275 363 276 363
Vikarer 16 19 14 17
Til sammen 291 382 290 380

Ansatte i Fræna kommune

1.11.2018 1.11.2019
Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte
Fast ansatte 666 865 670 861
Vikarer 39 31 38 42
Til sammen 705 896 708 903