BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Hustadvika kommune

Ny kommune fra 1.1.2020

Stortinget vedtok i 2014 at det skal gjennomføres en kommunereform. I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Fræna og Eide å danne en ny kommune - Hustadvika, med virkning fra 1. januar 2020.

Hustadvika kommune - kort fortalt

Det bor ca 13 200 mennesker i Hustadvika kommune, og kommunen dekker et areal på omtrent 519 kvadratkilometer.

Kommunen ligger ytterst på Romsdalshalvøya. Nabokommunene er Aukra, Averøy, Molde og Gjemnes. Kommunesenteret heter Elnesvågen.