BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Intensjonsavtalen - Hustadvika kommune

Bakgrunn

Hensikten med intensjonsavtalen var å tydeliggjøre fra lokalpolitisk hold hvorfor Eide og Fræna ønsker sammenslutning, og hva partene ønsker å oppnå med dette. Intensjonsavtalen ble utarbeidet av forhandlingsutvalgene i de to kommunene. Målgruppen for intensjonsavtalen var innbyggerne, ansatte og kommunestyrer i Eide og Fræna. Intensjonsavtalen ble behandlet av hver kommune, og er et grunnlagsdokument for arbeidet med sammenslutningen.

Innbyggerne ble invitert til en rådgivende folkeavstemning den 25. april 2016.

For alle detaljer, se Intensjonsavtalen